Trường THCS Nam Hà tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là sự kiện quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân và là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân.

           Xác định ý nghĩa quan trọng của hoạt động này, bên cạnh việc tích cực phòng chống dịch Covid-19, trường THCS Nam Hà đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử quốc hội khóa XV trên tinh thần theo Công văn số 338/PGDĐT ngày 04/5/2021 của Phòng Giáo dục - Đào tạo Tiền Hải về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực hưởng ứng, tham gia bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 01/5/2021 nhà trường tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường về bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó nhà trường nghiêm túc triển khai các nội dung trong công văn, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền của công dân trong bầu cử. Bên cạnh đó đã tổ chức một số hoạt động thiết thực hướng tới  ngày bầu cử quốc hội như : tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; thực hiện treo băng rôn khẩu hiệu ở cổng trường và trong khuôn viên trường; treo hồng kỳ dọc hai bên cổng vào trường.

Sau đây là một số hình ảnh hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của trường THCS Nam Hà:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường tham gia trả lời câu hỏi trên internet cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

 

 

 

 

Bài viết liên quan