Trường Mầm non Tây Ninh, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ mầm non

Trong thời đại ngày nay - thời đại của thông tin và nền kinh tế tri thức - đã tạo ra những biến đổi to lớn về mọi mặt hoạt động của con người và xã hội. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý và CSGD trẻ là một nhiệm vụ trọng tâm, rất quan trọng và có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác quản lý và dạy học.

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, hiện nay các nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, của cha mẹ học sinh tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị như: Máy tính, máy chiếu, Tivi nối mạng internet, các phần mềm quản lý, chăm sóc giáo dục... tạo điều kiện cho CBGV đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý và CSGD trẻ. Qua đó CBGV không những phát huy được tối đa khả năng làm việc của mình, mà còn sáng tạo, linh hoạt phù hợp với sự phát triển trong thời đại CNTT. Trong năm học qua, trường Mầm non Tây Ninh đã tích cực triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong quản lý và chăm sóc và giáo dục trẻ, qua các hoạt động:

  1. Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện CNTT vào công tác quản lí và CSGD trẻ. Triển khai sâu rộng đến các tổ, khối và toàn thể CBGV- NV. Phân công 01 đồng chí PHT và 01 đồng chí giáo viên có khả năng ứng dụng CNTT trực tiếp phụ trách. Việc ứng dụng CNTT trong nhà trường được tập trung vào các nội dung như:

Khai thác, sử dụng các phần mềm theo quy định, kịp thời cập nhật và sử dụng hiệu quả Website của trường, thường xuyên truy cập thông tin trên Website của ngành. Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên có hòm thư cá nhân để thuận tiện trong việc truyền tải thông tin tới cán bộ giáo viên trong trường. Các hoạt động của nhà trường, các văn bản chỉ đạo, điều hành đều được chuyển tới giáo viên qua website và hòm thư điện tử, từ đó tạo thói quen cho giáo viên cập nhật thông tin qua thư điện tử. Biện pháp này giúp cho công tác chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và văn phòng phẩm đồng thời giúp giáo viên từng bước nâng cao kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin qua mạng Internet.

- Đưa nội dung ứng dụng CNTT thành tiêu đánh giá trong các hoạt động thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi. Tổ chức cho giáo viên thi đua soạn và dạy giáo án điện tử ở tất cả các nhóm, lớp. Mỗi tuần, mỗi nhóm, lớp có ít nhất 4 hoạt động giáo dục trẻ có ứng dụng CNTT. Phân quyền quản trị, thành lập Ban biên tập chịu trách nhiệm đưa tin các hoạt động của nhà trường như: Viết bài tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động CSGD trẻ lên trang Website của trường và Phòng giáo dục và Đào tạo.

*  Kết quả: Nhờ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý giáo dục đã giúp nhà trường và cán bộ giáo viên cập nhật, xử lí thông tin thường xuyên, kịp thời, đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc. Giúp việc quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý chăm sóc nuôi dưỡng, theo dõi sức khỏe, phổ cập giáo dục cho trẻ đã được thực hiện một cách hiệu quả, khoa học hơn.  

2. Bồi dưỡng giáo viên nâng cao kỹ năng, trình độ ứng dụng CNTT

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ thì việc bồi dưỡng CNTT cho đội ngũ giáo viên, nhân viên là vô cùng quan trọng. Do đó, nhà trường  đã chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho đội ngũ thông qua các hoạt động chuyên môn, chuyên đề.

Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện dạy Tin học cho toàn thể CBGV của trường, hiện tại 100% CBGV-NV đều có chứng chỉ A, B tin học; 100% CBGV và nhân viên của trường đều có thể sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng vào lĩnh vực chăm sóc giáo dục trẻ mà mình phụ trách.

3. Tăng cường các hoạt động ứng dụng CNTT trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trên phần mềm Nutriall, nhằm đảm bảo tính định lượng khẩu phần ăn, cân đối các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ theo quy định. Thực hiện bán phiếu ăn trên phần mềm, đảm bảo chính xác, nhanh gọn.

- Tích cực thiết kế tổ chức các hoạt động giáo dục bằng giáo án điện tử, qua một số hoạt động dạy trên Powerpoint, chúng tôi nhận thấy ở trẻ có sự chuyển biến rõ nét về mức độ tập trung, hứng thú, các con học sôi nổi hơn, tích cực hoạt động hơn, trở thành động lực thúc đẩy quá trình học của trẻ, các cô giáo ngày càng sáng tạo và linh hoạt hơn trong việc thiết kế bài giảng, xây dựng video hướng dẫn cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà. Hình thành cho trẻ thói quen và kỹ năng sử dụng máy tính đơn giản, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tương tác giữa trẻ và cô trong các giờ học và chơi bằng giáo án điện tử.

- Trong năm học 2019-2020, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên thiết kế 128 bài giảng điện tử với nhiều trò chơi mới lạ hấp dẫn trẻ, tính riêng trong đợt học sinh nghỉ học do dịch Covid-19 đã xây dựng được 65 video để hướng dẫn cha mẹ phối hợp CSGD trẻ tại nhà, 25 bài viết về tuyên truyền kiến thức CSGD trẻ về GDMN, tổ chức được 45 hoạt động trải nghiệm cho trẻ, sau đó chia sẻ qua Facebook, nhóm Zalo  phối hợp với cha mẹ học sinh cùng chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình.

          Nhờ việc đẩy mạnh  ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ mà chất lượng nhà trường được nâng lên rõ rệt; cán bộ giáo viên nhiệt tình, năng động, học sinh được chăm sóc, giáo dục khoa học, khỏe mạnh, tự tin, tích cực tham gia các hoạt động.

                                 Sau đây là một số hoạt động UDCNTT 

 

 

         Nhờ việc đẩy mạnh  ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ mà chất lượng nhà trường được nâng lên rõ rệt; cán bộ giáo viên nhiệt tình, năng động, học sinh được chăm sóc, giáo dục khoa học, khỏe mạnh, tự tin, tích cực tham gia các hoạt động.

Bài viết liên quan