Trường Tiểu học Nam Thắng tổ chức chuyên đề môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Trường Tiểu học Nam Thắng tổ chức chuyên đề

môn Toán và Tiếng Việt lớp 1

 

      Thực hiện Kế hoạch số 141/PGD ĐT – TH ngày 09/3/2021 của Phòng GD&ĐT Tiền Hải về việc Tổng kết triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. Theo nội dung kế hoạch, trong thời gian từ 15/3/2021 đến 15/4/2021 các trường tăng cường sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật dạy học lớp 1 đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020- 2021. Để thực hiện yêu cầu trên, chiều ngày 24/3/2021, trường Tiểu học Nam Thắng tổ chức chuyên đề môn Toán và Tiếng Việt lớp 1. Tiết dạy do cô giáo Nghiêm Thị Hằng và cô Hoàng Thị Băng thực hiện.Các tiết học dều đã khai thác triệt để thiết bị dạy học hiện đại mới được trang cấp làm cho các em học sinh  hứng thú, tích cực học tập.
 

 

 

 

 

      Sau tiết học tổ chuyên môn đã cùng nhau chia sẻ, rút kinh nghiệm tạo sự thống nhất trong phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT 2018.

Bài viết liên quan