Trường Tiểu học Nam Thắng tổ chức chuyên đề môn Tiếng Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021.

Trường Tiểu học Nam Thắng tổ chức chuyên đề môn Tiếng Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021.

Trường Tiểu học Nam Thắng tổ chức chuyên đề môn Tiếng Anh lớp 1 .

      Thực hiện Kế hoạch  của Phòng GD&ĐT Tiền Hải về việc Tổng kết triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, nhằm đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứa bài học và khai thác triệt để các phương tiện dạy học hiện đại đã được trang cấp vào thực tế giảng dạy nhất là đối với lớp 1 năm học 2020 – 2021. Chiều  ngày 14/4/2021, Trường Tiểu học Nam Thắng tổ chức chuyên đề môn Tiếng Anh lớp 1.Tiết dạy :Unit 15 : At the football  match.(Leeson 1) do cô giáo Đinh Thị Thoa trực tiếp giảng dạy. Đây là năm đầu tiên thực hiện thay sách giáo khoa đối với lớp 1 hơn nữa đối với môn Tiếng Anh lớp 1 có nhiều điểm đặc thù do đó để có được tiết dạy thành công các thầy cô giáo đã tập trung nghiên cứu lựa chọn các phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với tâm lý lứa tuổi và đặc trưng bộ môn để gây hứng thú học tập cho học sinh.

        Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cho giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng nhau đưa ra các giải pháp và tháo gỡ các khó khăn trong dạy và học, tìm ra những biện pháp tốt nhất để áp dụng trong công tác giảng dạy.

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan