Trường Tiểu học Nam Thắng tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trường Tiểu học Nam Thắng tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trường Tiểu học Nam Thắng triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

  Thực hiện Công văn số 550/BGD ĐT – GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ GD&ĐT về việc Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Văn bản số 696/BGD ĐT – GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ GD&ĐT về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Công văn số 262/PGD ĐT ngày 10/3/2020 của Phòng GD&ĐT Tiền Hải về việc Triển khai thực hiện Văn bản số 696/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học Nam Thắng đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đón học sinh trở lại trường học sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

   - Nhà trường triển khai và quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Tổ chức tập huấn về cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19, các biện pháp phòng chống dịch bệnh…cho cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

  - Tuyên truyền, hướng dẫn cho cha mẹ học sinh các biện pháp bảo vệ sức khỏe, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 thông qua sổ liên lạc điện tử.

  -  Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khuân viên nhà trường, các phòng học, tay vịn cầu thang…

 

 

- Chiều ngày 13/3/2020, nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên tổng vệ sinh toàn bộ toàn bộ khuân viên nhà trường, các phòng học, hành lang, cầu thang…

 

 

  - Lắp đặt thêm bồn rửa tay, chuẩn bị đầy đủ xà phòng, nước sạch để cán bộ, giáo viên và học sinh rửa tay thường xuyên ; chuẩn bị nước rửa tay khô phục vụ cán bộ, giáo viên và học sinh.