Trường Tiểu học Nam Thắng hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 -2021.

Trường Tiểu học Nam Thắng hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021.

Trường Tiểu học Nam Thắng đã hoàn thành công tác lựa chọn

sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 theo chương trình GDPT 2018.

          Thực hiện Công văn 365/SGD ĐT-VP ngày 19/4/2020 của Sở GD&ĐT Thái Bình; Công văn 401/UBND-GDDT ngày 20/4/2020 của UBND huyện Tiền Hải ; Công văn 319/PGD ĐT – GDTH ngày 20/4/2020 của Phòng GD&ĐT Tiền Hải, sáng ngày 27/4/2020, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 trường Tiểu học Nam Thắng đã hoàn thành công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 theo chương trình GDPT 2018.

         Ngay từ khi tiếp nhận các bản sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 thuộc 5 bộ sách : Kết nối tri thức với cuộc sống, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, Chân trời sáng tạo và bộ sách Cánh diều, nhà trường đã khẩn trương triển khai tới các đồng chí CBQL, giáo viên dạy lớp 1 và các giáo viên bộ môn để các đồng chí giành thời gian nghiên cứu, đánh giá, nhận xét từng cuốn sách thuộc từng bộ sách. Đồng thời chỉ đạo tổ chuyên môn khối 1 nghiên cứu thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1do UBND Tỉnh ban hành.

       Ngày 24/4/2020, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Tiền Hải, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 trường Tiểu học Nam Thắng đã họp phiên thứ nhất.

       Sau khi nghe đồng chí Hiệu trưởng nhà trường công bố Quyết định Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 trường Tiểu học Nam Thắng do đồng chí Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng, đồng thời triển khai các văn bản theo Công văn số 319/PGD ĐT – GDTH ngày 20/4/2020 của Phòng GD&ĐT Tiền Hải như : Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Quyết định 1119/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Công văn số 365/SGDĐT-VP ngày 19/4/2020 của Sở Giáo dục – Đào tạo Thái Bình; Công văn số 401 /UBND –GDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Tiền Hải về việc lựa chọn SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018; Các Quyết định Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT…Hội đồng thảo luận và thông qua chương trình, nội dung làm việc của Hội đồng.

       Ngày 27/4/2020, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 trường Tiểu học Nam Thắng đã họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch Hội đồng. Trên cơ sở kết quả thảo luận, nghiên cứu, đánh giá  từng cuốn sách thuộc từng bộ sách của giáo viên, tổ chuyên môn khối 1 đã bám sát Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 tiến hành cho điểm và bỏ phiếu lựa chọn.Sau khi nghe đại diện tổ chuyên môn báo cáo Danh mục sách giáo khoa lớp 1 do tổ bộ môn đề xuất, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và thông qua Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 sử dụng trong trường Tiểu học Nam Thắng.

      Sau thời gian làm việc nghiêm túc, dân chủ, công khai, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 trường Tiểu học Nam Thắng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan