Hoạt động chào mừng ngày Nhà Giáo VN 20.11.2018

Các hoạt động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

 

Thầy và trò Trường Tiểu học Nam Thắng thi đua lập thành tích chào mừng ngà

y nhà giáo VN 20.11

Bài viết liên quan