Giáo viên trường Tiểu học Nam Thắng tích cực hưởng ứng cuộc thi " Thiết kế bài giảng điện tử" năm học 2021 - 2022.

Giáo viên Trường Tiểu học Nam Thắng tích cực hưởng ứng cuộc thi

“Thiết kế bài giảng điện tử” năm học 2021 - 2022  .

 

    Thực hiện Kế hoạch số 610/PGD ĐT-CNTT ngày 04/9/2021 của Phòng GD &ĐT Tiền Hải về Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử” năm học 2021 – 2022, nhằm xây dựng kho học liệu số có chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy – học. Trường tiểu học Nam Thắng đã triển khai cuộc thi tới toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn trường, chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, tập trung xây dựng, tư vấn, góp ý và hỗ trợ giáo viên, đồng thời tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để các đồng chí giáo viên thực hiện thiết kế các bài giảng điện tử dự thi.

   Sau khi tiếp nhận kế hoạch, các đồng chí giáo viên hăng hái, tích cực tham gia cuộc thi.Mặc dù gặp không ít những khó khăn như việc ứng dụng công nghệ thông tin của một số đồng chí giáo viên cao tuổi…nhưng với tinh thần nỗ lực vượt khó các đồng chí giáo viên cũng đã hoàn thành chỉ tiêu số lượng video bài giảng BGH giao với 12 bài giảng điện tử ở các môn : Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh 1, Toán, TNXH 2, Thủ công 3, Khoa học, Đạo đức, Âm nhạc 4, Lịch sử, Kĩ thuật, Thể dục 5 được nộp về BGH đúng lịch.Các sản phẩm dự thi đều đảm bảo các quy định theo Quyết định 2915/QĐ- BGD ĐT ngày 17/9/2021 của Bộ GD&ĐT.

   BGH nhà trường thành lập Ban giám khảo tổ chức chấm và biểu dương, khen thưởng những bài giảng có chất lượng tốt như Bài giảng Thủ công 3 của đồng chí Trần Thị Thúy, Bài giảng TNXH 2 của đồng chí Phạm Thị Thu Hà và nhiều đồng chí khác.

   Các video bài giảng của trường được gửi lên Phòng GD.Tổ tư vấn và CNTT của Phòng GD đã lựa chọn 3 video : Toán 1: “Phép cộng- dấu cộng” của đồng chí Nguyễn Thị Thu, Khoa học 4 : “Nước có tính chất gì ?” của đồng chí Phạm Thị Thủy, Kĩ thuật 5: “Luộc rau”  của đồng chí Đào Thị Toan để tham gia cuộc thi cấp Bộ.

  Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử” thể hiện sự chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy, sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên trong việc ứng phó với dịch Covid-19 tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục.Thông qua cuộc thi đã thúc đẩy phong trào ứng dụng CNTT trong dạy học, góp phần nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy và học của đội ngũ giáo viên.

 

Bài viết liên quan