Đội bóng đá Nhi đồng Trường tiểu học Nam Thắng đạt giải Nhì cụm Giải bóng đá TN-NĐ năm học 2019 - 2020

Đội bóng đá Nhi đồng Trường tiểu học Nam Thắng đạt giải Nhì cụm Giải bóng đá TN-NĐ năm học 2019 – 2020.Bài viết liên quan