Phát thanh măng non số 2 tháng 4 Trường Tiểu học Thị trấn Tiền Hải với chủ đề: Con muốn về nhà an toàn