Trường Mầm non Đông Phong tổ chức phát động Đợt 3 " Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ".

Trường Mầm non Đông Phong huyện Tiền Hải tổ chức phát động Đợt 3 "Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ".

          Thực hiện kế hoạch số 02-KH/BTC ngày 01/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thức XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện theo công văn số 139/PGDĐT ngày 9/3/20211 của Phòng GDĐT huyện Tiền Hải về việc tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 29/4/2021, Trường Mầm non Đông Phong, huyện Tiền Hải phát động cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên tham gia Đợt 3 "Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025".

       Đồng chí Phan Thị Gương, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; phổ biến thể lệ của Cuộc thi; vận động 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong trường tham gia Cuộc thi.

        Sau khi được nghe đồng chí Phan Thị Gương, Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường phát động tham gia Cuộc thi, 100% các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều nhiệt tình hưởng ứng. Cuộc thi thật sự có ý nghĩa tạo sự lan tỏa, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhận thức rõ hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trước mỗi công việc được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Bình hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhiệm kì 2020-2025 và các giai đọan tiếp theo.

        Sau đây là một số hình ảnh cuộc thi:

 

Bài viết liên quan