Trường Mầm non Đông Phong, huyện Tiền Hải tổ chức tập huấn " Thực hành quan sát trẻ theo quá trình trong cơ sở giáo dục mầm non"

Trong 2 ngày 26/4/2021 và 27/4/2021, trường Mầm non Đông Phong đã tổ chức lớp tập huấn“ Thực hành quan sát trẻ theo quá trình cho tất cả cán bộ, giáo viên trong nhà trường. 

      Thực hiện kế hoạch số 169/KH-PGDĐT ngày 15/3/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải về việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên bậc học mầm non năm học 2020-2021. Sau khi tiếp thu tại lớp tập huấn “Thực hành quan sát trẻ theo quá trình trong cơ sở giáo dục mầm non do Phòng GDĐT Tiền Hải tổ chức. Trong 2 ngày 26/4/2021và 27/4/2021, trường Mầm non Đông Phong đã tổ chức lớp tập huấn “Thực hành quan sát trẻ theo quá trình cho tất cả cán bộ, giáo viên trong nhà trường. 

100% Cán bộ, giáo viên đã tham gia lớp tập huấn và được chia làm các tổ thảo luận, chia sẻ từ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình giáo dục trẻ. Các tổ tập trung vào 3 nhóm vấn đề quan trọng trong giáo dục mầm non: hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ; kết nối việc đánh giá trẻ với việc tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm; tổ chức học qua chơi và học qua trải nghiệm.

Tất các đồng chí cán bộ, giáo viên và đồng chí báo cáo viên đã cùng nhau trao đổi nội dung của buổi tập huấn giúp cán bộ, giáo viên có hiểu biết về phương pháp quan sát trẻ theo quá trình, biết đánh giá mức độ cảm giác thoải mái và sự tham gia của trẻ theo thang Leuven. Từ đó hồi tưởng và phân tích nguyên nhân tác động đến cảm giác thoải mái và mức độ tham gia của trẻ, đồng thời xác định được những rào cản ảnh hưởng đến việc học của trẻ. Trên cơ sở đó, giáo viên điều chỉnh kế hoạch giáo dục (thông qua việc áp dụng “8 điểm hành động” nhằm tối đa hóa hiệu quả tác động, giải quyết các rào cản, tạo ra những thay đổi trong tổ chức thực hiện các hoạt động giúp trẻ chơi, học tốt hơn và phát huy tối đa năng lực của trẻ đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non có chất lượng. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm một cách hiệu quả, nhằm giúp trẻ học tập tốt hơn và phát triển toàn diện về mọi mặt. 

Buổi tập huấn đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi với cách thức truyền đạt nội dung của đồng chí báo cáo viên. Cùng với sự hào hứng tiếp thu nội dung bài giảng của các đồng chí cán bộ, giáo viên trong nhà trường làm cho kiến thức bài học trở nên dễ hiểu hơn, tiếp thu một cách nhẹ nhàng hơn.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tập huấn:

 

Bài viết liên quan